പുതിയ മുണ്ടിന്റെ സ്റ്റിക്കർ പോലും പറിക്കാതെ അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാൻ എത്തിയ ജോജുവാണ് താരം..

ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു സംഗതി ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, ജോജു പോലും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത ഈ സംഗതി പക്ഷെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട....

സി.പി.സി അവാര്‍ഡുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു; മികച്ച ചിത്രം ‘സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ’

ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയായ സിനിമ പാരഡിസോ ക്ലബ് അവാര്‍ഡുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സക്കരിയ സംവിധാനം ചെയ്ത സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ ആണ് മികച്ച....