ഫറവോന്മാരുടെ നാട്ടിലേക്കൊരു യാത്ര പോകാം; 5 വർഷത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി വിസയുമായി ഈജിപ്ത്

എന്നും ലോക സഞ്ചാരികൾ വിസ്മയത്തോടെ അതിലേറെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഈജിപ്ത്. നിഗൂഢതകൾ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ പിരമിഡുകളും....