ഡബ്ബ്‌സ്മാഷില്‍ താരമായി ഒരു പൂച്ചയും; ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

തലവാചകം കേട്ട് നെറ്റി ചുളിക്കേണ്ട. സംഗതി സത്യമാണ്. മലയാളികളുടെ മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ളവരുടെ ഒരു പ്രധാന വിനോദമായി മാറിയിരിക്കുകയാണല്ലോ ഡബ്ബ്‌സ്മാഷ്‌. നിരവധി....