‘മീൻ മാത്രമല്ല ഇനി മീൻകറിയും ഇവിടെ കിട്ടും’; ആരാധകർക്ക് സന്തോഷ വാർത്തയുമായി ധർമ്മജൻ

കൊച്ചിക്കാർക്ക് ഏറെ ആവേശം പകരുന്നതായിരുന്നു നടൻ ധർമ്മജൻ ബോൾഗാട്ടി കൊച്ചിയിൽ ആരംഭിച്ച ഫിഷ് ഹബ്ബ്. ധർമ്മൂസ് ഫിഷ് ഹബ്ബ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന....