‘ആടി’ന് ശേഷം ‘ജൂണു’മായി വിജയ് ബാബുവിന്റെ ഫ്രൈഡേ ഫിലിംസ്,ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ കാണാം

‘ആട്’ എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഫ്രൈഡേ ഫിലിംസിന്റെ പുതിയ ചിത്രം വരുന്നു. ജൂൺ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം ജൂലൈ....