തമിഴ് ചിത്രവുമായി അൽഫോൻസ് പുത്രൻ; നായകനായി സാൻഡി

അല്‍ഫോണ്‍സ് പുത്രന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ തമിഴ് ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ‘ഗിഫ്റ്റ്’ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം,....