സാരിയുടുത്ത് തകർപ്പൻ നൃത്തവുമായി വരന്റെ ആൺസുഹൃത്തുക്കൾ വിവാഹവേദിയിൽ- രസകരമായ വിഡിയോ

സൗഹൃദം എന്നും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. പല അവസരങ്ങളിലും നമുക്ക് താങ്ങാകുന്നത് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കില്ല, ഒരേയൊരാൾ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘമായിരിക്കും. പക്ഷെ,....

വരനും വധുവും മരിച്ചിട്ട് 30 വർഷം; ഇന്ന് ആഘോഷപൂർവ്വം വിവാഹം; അപൂർവ സംഭവം! – വിഡിയോ

തലവാചകം കണ്ട് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി, അല്ലേ? 30 വർഷം മുമ്പ് മരിച്ച വധുവും വരനും എങ്ങനെ വിവാഹിതരായി എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും.....