യൂത്ത് ഒളിംപിക്‌സ്; ഹോക്കിയില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വെള്ളിത്തിളക്കം

യൂത്ത് ഒളിംപിക്‌സ് വനിതാ വിഭാഗം ഹോക്കി മത്സരത്തിലും പുരുഷ വിഭാഗത്തിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വെള്ളിത്തിളക്കം. ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകള്‍ക്കാണ് വനിതാ വിഭാഗത്തിന്....