ക്യാച്ചില്‍ ചരിത്രം കുറിച്ച് ലോകേഷ് രാഹുല്‍; ലോക റെക്കോര്‍ഡ് ഇനി കൈയെത്തും ദൂരത്ത്

ക്യാച്ചില്‍ പുതുചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലോകേഷ് രാഹുല്‍. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അഞ്ചാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിലാണ് 13 വഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡ് സ്ഥാപിച്ച....