ട്രോളന്മാരുടെ ഇഷ്ടപരസ്യം പിൻവലിച്ച് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം..

രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന്റെ പുകവലിയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള ബോധവത്കരണപരസ്യം ഇനി ഉണ്ടാവില്ല. മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന്റെ പുകവലിക്കെതിരെയുള്ള വന്മതിൽ  എന്ന....