‘എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓമനക്കുട്ടി ടീച്ചർക്ക്..’- അധ്യാപികയ്ക്ക് ഹൃദ്യമായ പിറന്നാൾ ആശംസയുമായി കെ എസ് ചിത്ര

ഇതിഹാസ പിന്നണി ഗായിക കെ എസ് ചിത്ര എപ്പോഴും തന്റെ വളർച്ചയിൽ ഒപ്പം നിന്നവരെ ചേർത്തുനിർത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പ്രശസ്തിയും വിജയകരമായ....