ഇത് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ബാക്കി പത്രം; ആസ്വാദനത്തിന്റെ വേറിട്ട ഭാവങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച് ‘കാല്’

സിനിമ ആസ്വാദകർക്ക് പുത്തൻ അനുഭവം സമ്മാനിക്കുകയാണ് ‘കാല്’ എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഹ്രസ്വ ചിത്രം. മഞ്ജു വാര്യർ, ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ....