കമ്മട്ടിപ്പാടത്തെ താരങ്ങൾക്ക് കിടിലൻ സ്പോട്ട് ഡബ്ബിങ്ങുമായി സഹോദങ്ങൾ

അനുകരണങ്ങളുടെ ലോകത്ത് അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ സഹോദരങ്ങൾ. ‘കമ്മട്ടിപ്പാടം’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ വിനായകനും മണികണ്ഠനും ദുൽഖർ സൽമാനും കിടിലൻ ടബ്ബിങ്ങുമായി എത്തുകയാണ്....