ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ കണ്ട ഫോട്ടോ ഇതാണോ…

ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍പ്പേര്‍ കണ്ട ഫോട്ടോ ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ? എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഫോട്ടോയാണത്. വിന്‍ഡോസ് എക്സ്പിയിലെ ഡിഫോൾട്ട് വാൾപേപ്പറായി വന്ന....