മിസ് കേരള വേദിയിൽ അഭിമാനത്തോടെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ ഒരച്ഛൻ.. കൈയടിച്ച് മത്സര വേദി..

“ഇതാണെന്റെ അച്ഛൻ”… മിസ് കേരളാ വേദിയിൽ അവൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു…ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ അച്ഛന്റെ മകൾ…മിസ് കേരള റണ്ണറപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയ....

കേരളത്തിന്റെ റാണിയായി പ്രതിപ സായി

മിസ് കേരള സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിലെ വിജയിയായി പ്രതിപ സായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കൊച്ചിയിൽ ഇന്നലെ സംഘടിപ്പിച്ച മത്സരത്തിൽ നിന്ന് അഴകിന്റെയും അറിവിന്റെയും റാണിയായി....