മോമോയെ മാമനാക്കി മലയാളി ട്രോളന്മാർ….

കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി കേരളാ പോലീസിനും സൈബർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും വല്ലാത്ത തലവേദയായി മാറിയ ഒന്നാണ് മോമോ ഗെയിം. ബ്ലൂ വെയിലിനു ശേഷം....