നീലുവിനെ കളിയാക്കിയ ലച്ചുവിന്റെ സൈക്കിൾ പഠനം; വീഡിയോ കാണാം

അടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടി സൈക്കിൾ ചവിട്ടി വീട്ടുമുറ്റത്ത് എത്തിയതോടെ ശിവാനിക്ക് ഒരാഗ്രഹം റിലാക്സേഷന് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയാലോ?....