ഗാനഗന്ധർവന്റെ ശബ്‌ദ സാമ്യവുമായി കാസർഗോഡുകാരൻ

ഗാനഗന്ധർവൻ യേശുദാസിന്റെ സ്വര മാധുര്യത്തിന്റെ  സാമ്യവുമായി കാസർഗോഡ് നിവാസി രതീഷ് കണ്ടെടുക്കം. കാസർഗോഡ്  ജില്ലയിലെ വെള്ളരിക്കുണ്ട്, പരപ്പ നിവാസിയാണ് രതീഷ്. കേരളത്തിന്റെ അങ്ങോളമിങ്ങോളമുള്ള വിത്യസ്ത....