നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ക്ലബ്, യൂറോപ്യൻ ഫുട്‌ബോളിലെ അധിപൻമാർ; റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ 122 വർഷങ്ങൾ..!

122 വര്‍ഷങ്ങള്‍.. 35 ലാലീഗ കിരീടങ്ങള്‍.. 14 ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് ട്രോഫികള്‍.. 20 കോപ്പ ഡെല്‍ റെ കിരീടങ്ങള്‍.. ക്ലബ്....