ലോക ബാഡ്മിന്‍റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മുന്നേറ്റവുമായി ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ…

ലോക ബാഡ്മിന്‍റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മുന്നേറ്റവുമായി ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ. സെമി ഫൈനൽ ലക്ഷ്യമിട്ട്  താരങ്ങളായ സൈന നെഹ്‌വാളും പി വി സിന്ധുവും സായ്....