അത്ഭുതമായി കൊച്ചുമിടുക്കി; 40 സെക്കന്റിൽ അഞ്ച് വയസുകാരി പൂർത്തിയാക്കിയത് 60 സമർസോൾട്ട്, വീഡിയോ

പാട്ടിനും ഡാൻസിനും ഭാവാഭിനയത്തിനുമപ്പുറം പലപ്പോഴും കുഞ്ഞുമക്കളുടെ അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങളും സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ വലിയ അമ്പരപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്.അത്തരത്തിൽ കാഴ്ചക്കാരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു....

എന്തൊരു സമ്മർസോൾട്ടാണിത്!! സോഷ്യൽ മീഡിയയെ അതിശയിപ്പിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടി

ലോകമെങ്ങുമുള്ള കാഴ്ച്ചക്കാരെ അതിശയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമ്മർസോൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. സ്കൂൾ വിട്ട് നടന്നുപോകുന്നതിനിടെ....