‘ഇത് ഞാൻ തന്നെയാണ്’, ക്യാൻസറിന് മുന്നിലും തളരാതെ ബോളിവുഡ് താരം സൊനാലി ബിന്ദ്രെ;

അഭിനയ മികവുകൊണ്ട് ആരാധക മനസിൽ കയറിക്കൂടിയ താരം സൊനാലി ബിന്ദ്രയുടെ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത ഏറെ ഞെട്ടലോടെയാണ് ആരാധകർ അറിഞ്ഞത്. തന്റെ....

ക്യാൻസറിനെക്കുറിച്ച് മകനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു; തളരാതെ ബോളിവുഡ് താരം സൊനാലി;

അഭിനയ മികവുകൊണ്ട് ആരാധക മനസിൽ കയറിക്കൂടിയ താരം സൊനാലി ബിന്ദ്രയുടെ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത ഏറെ ഞെട്ടലോടെയാണ് ആരാധകർ അറിഞ്ഞത്. തന്റെ....