നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ച ഒരു സന്തോഷമില്ല; പിറന്നാൾ ആശംസകളുമായി ദുൽഖർ

ജന്മദിനത്തിൽ സഹോദരിക്ക് ആശംസകളുമായി ദുൽഖർ. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ദുൽഖർ എഴുതിയ കുറിപ്പ് ആണ് ശ്രദ്ധനേടുന്നത്. ഇത്തയ്‌ക്കൊപ്പം ചെലവിടുന്ന ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ഏറെ....