വേൾഡ് അണ്ടർ വാട്ടർ ഫോട്ടോ​ഗ്രാഫി; മുന്നിലെത്തിയത് അലക്സ് ഡോസണിന്റെ ‘തിമിം​ഗലങ്ങളുടെ ശവപ്പറമ്പ്’

കാഴ്ചകൾ എന്നും കണ്ണിന് വിസ്മയം തന്നെയാണ്. കൺമുന്നിൽ തെളിയുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ഒട്ടും ശോഭ ചോരാതെ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നത് അതിലേറെ വിസ്മയം തന്നെയാണ്.....