“കൊച്ചിയെ സംഗീത സാന്ദ്രമാക്കാൻ ഡിബി നൈറ്റ് ചാപ്റ്റർ 3”; ടിക്കറ്റുകൾക്ക് വൻ ഡിമാൻഡ്!!

കൊച്ചി നഗരിയെ സംഗീത സാന്ദ്രമാക്കാൻ മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവലുമായി ഫ്‌ളവേഴ്‌സ് എത്തുന്നു. നവംബർ 4 ന് നടക്കുന്ന ഡിബി നൈറ്റ് ബൈ....

“കാത്തിരിപ്പില്ല, ഇനി ദിവസങ്ങൾ ബാക്കി”; സംഗീത വിസ്മയത്തിന് കൊച്ചി തയ്യാറെടുക്കുന്നു!!

ഡിബി നൈറ്റ് ബൈ ഫ്‌ളവേഴ്‌സ് സംഗീത നിശ വീണ്ടുമെത്തുന്നു. ഇക്കുറി കൊച്ചി നഗരിയെ സംഗീതരാവിൽ ആറാടിക്കാനാണ് ഡിബി നൈറ്റ് ചാപ്റ്റർ....

‘ഡിബി നൈറ്റ് ബൈ ഫ്‌ളവേഴ്‌സ്’- പാട്ടിന്റെ പൂരത്തിന് ഇന്ന് കൊടിയേറ്റം..

കോഴിക്കോടിന്റെ മണ്ണിൽ ആവേശം തീർത്ത സംഗീത നിശ ‘ഡിബി നൈറ്റ് ബൈ ഫ്‌ളവേഴ്‌സ്’ ഇനി തിരുവനന്തപുരത്ത് ആവേശം പകരും. ‘ഡിബി....

അനന്തപുരിക്ക് ആവേശമായി സംഗീത മാമാങ്കം അരങ്ങേറാൻ ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം..

കോഴിക്കോടിന്റെ മണ്ണിൽ ആവേശം തീർത്ത സംഗീത നിശ ‘ഡിബി നൈറ്റ് ബൈ ഫ്‌ളവേഴ്‌സ്’ ഇനി തിരുവനന്തപുരത്ത് ആവേശം പകരും. ‘ഡിബി....