‘ഡിബി നൈറ്റ് ബൈ ഫ്‌ളവേഴ്‌സ്’- പാട്ടിന്റെ പൂരത്തിന് ഇന്ന് കൊടിയേറ്റം..

കോഴിക്കോടിന്റെ മണ്ണിൽ ആവേശം തീർത്ത സംഗീത നിശ ‘ഡിബി നൈറ്റ് ബൈ ഫ്‌ളവേഴ്‌സ്’ ഇനി തിരുവനന്തപുരത്ത് ആവേശം പകരും. ‘ഡിബി....

അനന്തപുരിക്ക് ആവേശമായി സംഗീത മാമാങ്കം അരങ്ങേറാൻ ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം..

കോഴിക്കോടിന്റെ മണ്ണിൽ ആവേശം തീർത്ത സംഗീത നിശ ‘ഡിബി നൈറ്റ് ബൈ ഫ്‌ളവേഴ്‌സ്’ ഇനി തിരുവനന്തപുരത്ത് ആവേശം പകരും. ‘ഡിബി....