സന്തോഷം നിറഞ്ഞ നാട്ടിലേക്കൊരു യാത്ര പോകാം; ഫിൻലൻഡ്‌ സൗജന്യമായി സന്ദർശിക്കാൻ 10 പേർക്ക് അവസരം

തുടർച്ചയായി ആറാം തവണയും ലോകത്തെ ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ രാജ്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഫിൻലൻഡ്‌. 137 രാജ്യങ്ങളെ റാങ്ക് ചെയ്‌തുകൊണ്ട് യുഎൻ....

ആറാം തവണയും ലോകത്തെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള രാജ്യമായി ഫിൻലൻഡ്‌; ഏറെ പിന്നിൽ ഇന്ത്യ

യുഎൻ സസ്‌റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് പുറത്തിറക്കിയ പട്ടികയിൽ ഇക്കുറിയും ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള രാജ്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഫിൻലൻഡ്‌.തുടർച്ചയായി ആറാം തവണയാണ് ഫിൻലൻഡ്‌....

ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഫിൻലൻഡ്‌ പ്രധാനമന്ത്രിയായ പതിനാറുകാരി

നമ്മളിൽ പലരും എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ. മുതൽവൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയായ....