രാജ്യം രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ സ്മരണകളിൽ; ഇന്ന് ഗാന്ധിജയന്തി

രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 154-ാം ജന്മവാർഷികമാണ് ഇന്ന്. ഗാന്ധിജിയുടെ സന്ദേശങ്ങളും ജീവിതവും എക്കാലവും പ്രസക്തമാണ്. ഗാന്ധിജിയോടുള്ള ബഹുമാന സൂചകമായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഈ....

ഇന്ന് രാഷ്ട്ര പിതാവിന്‍റെ 150 -ാം ജന്മവാര്‍ഷികം..

രാഷ്ട്ര പിതാവ് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ 150 ആം ജന്മ ദിനമാണ് ഇന്ന്. ലോകമെങ്ങുമുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ ഗാന്ധി ജയന്തി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ സ്വച്ഛഭാരത് മിഷന്‍റെ....

ഓര്‍ത്തുവെയ്ക്കാം ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ മഹത്‌വചനങ്ങള്‍

*ആദ്യം നിങ്ങളെ അവര്‍ അവഗണിക്കും,പിന്നെ പരിഹസിക്കും, പിന്നെ പുച്ഛിക്കും, പിന്നെ ആക്രമിക്കും അതിനുശോഷമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വിജയം *ഹിംസയിലൂടെ നേടുന്ന വിജയം....

ഗാന്ധിജി ട്വിറ്ററിലും

തലവാചകം കേട്ട് നെറ്റി ചുളിക്കേണ്ട. സംഗതി സത്യമാണ്. ട്വിറ്ററില്‍ പുതിയ ഇമോജിയുടെ രൂപത്തില്‍ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധിജി. മഹാത്മജിയുടെ....