‘ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകൾ’ നേർന്ന് മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലാലേട്ടനും മമ്മൂക്കയും…

പതിവുപോലെ ഇത്തവണയും വിഷു ആശംസകൾ നേർന്ന് ലാലേട്ടനും മമ്മൂക്കയും. ഇരുവരുടെയും ആശംസകൾ ഹൃദയപൂർവം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് മലയാളികൾ. തങ്ങളുടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇരു....

പ്രതീക്ഷകളുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും ഒരു വിഷുദിനം കൂടി

പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു വിഷുദിനം കൂടി വന്നെത്തി. സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞ ഓർമകളുടെ കൂടിയാണ് വിഷുക്കാലം. കണിയും കൈനീട്ടവും മനസിൽ നിറഞ്ഞു....