ഓര്‍ത്തുവെയ്ക്കാം ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ മഹത്‌വചനങ്ങള്‍

*ആദ്യം നിങ്ങളെ അവര്‍ അവഗണിക്കും,പിന്നെ പരിഹസിക്കും, പിന്നെ പുച്ഛിക്കും, പിന്നെ ആക്രമിക്കും അതിനുശോഷമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വിജയം

*ഹിംസയിലൂടെ നേടുന്ന വിജയം വിജയമല്ല. അത് തോല്‍വിയാണു

എന്തന്നാല്‍ അത് വെറും നൈമിഷികം മാത്രം

*എന്റെ ജീവിതമാണ് എന്റെ സന്ദേശം

* കഠിനമായ ദാരിദ്യത്താല്‍ വിശക്കുന്നവന്റെ മുന്നിലേക്ക് ദൈവത്തിന്
റൊട്ടിയായിട്ടെ പ്രത്യകഷപ്പെടനാവൂ

* ഒരു ശിശുവിന്റെ ശരീരത്തിലും, മനസ്സിലും, ആത്മാവിലും ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ലതിനെ വികസിപ്പിക്കുന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം

* പ്രവര്‍ത്തിക്കുക അല്ലെങ്കില്‍ മരിക്കുക

* സത്യം വെറുമൊരു വാക്കല്ല. ജീവിതം മുഴുവന്‍ സത്യമാക്കി തീര്‍ക്കണം

* പാപത്തെ വെറുക്കുക പാപിയെ സ്‌നേഹിക്കുക

* സത്യം ആണ് എന്റ ദൈവം .ഞാന്‍ ആ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ ഞാന്‍ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു

* അഹിംസയുടെ അര്‍ഥം സമസ്ത ചരാചരങ്ങളെയും സ്‌നേഹിക്കുക എന്നാണ്