തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ അവധി

August 12, 2019

മഴക്കെടുതിയെത്തുടർന്ന് കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ കലക്‌ടർ നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മഴയ്ക്ക് നേരിയ ശമനമുണ്ടെങ്കിലും പലയിടങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും വെള്ളം കെട്ടികിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. മിക്ക സ്കൂളുകളും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യം മുൻനിർത്തിയാണ് കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ ജില്ലകളിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്‌.

ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ, സി ബി എസ് സി, ഐ സി എസ് സി സ്കൂളുകൾ, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ, മദ്രസകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധിയാണ്.