മഴ ശക്തമാകുന്നു; കാലാവസ്ഥ കൃത്യമായി അറിയാൻ വെതര്‍ റഡാര്‍ ആപ്പ്

August 9, 2019

കേരളത്തിൽ മഴ അതിശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ കൃത്യമായി അറിയാൻ വെതര്‍ റഡാര്‍ ആപ്പ്. കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം എളുപ്പത്തില്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ പുതിയ ആപ്പ് സഹായിക്കും.  ആപ്പിലെ “Radar” ഓപ്ഷനില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം “Future” പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിലെ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായുള്ള വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിക്കും.  ആപ്പില്‍ പച്ച മുതൽ ചുവപ്പ് വരെയുള്ള ‘ഹീറ്റ്മാപ്പ്’ മഴയുടെ  അളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ആപ്പിന്റെ ലിങ്ക്: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.weather.Weather&fbclid=IwAR2YhzpKXY_HzftidQKmbEe4HGiRUx-tvVd2teMGpV9V0d3UCTXMtc3MWok