അടുത്ത വര്‍ഷത്തെ പൊതു അവധി ദിനങ്ങള്‍

November 4, 2019

2020 വര്‍ഷത്തെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ പൊതു അവധി ദിനങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം. 26 പൊതു അവധികളും മൂന്ന് നിയന്ത്രിത അവധികളുമാണ് അടുത്ത വര്‍ഷമുണ്ടാകുക.

പൊതു അവധി ദിനങ്ങള്‍
ജനുവരി 2- മന്നം ജയന്തി
ഫെബ്രുവരി 21- ശിവരാത്രി
ഏപ്രില്‍ 9- പെസഹ
ഏപ്രില്‍ 10- ദുഃഖവെള്ളി
ഏപ്രില്‍ 14- വിഷു, അംബേദ്കര്‍ ജയന്തി
മേയ് 1- മെയ്ദിനം
ജൂലൈ 20- കര്‍ക്കിടക വാവ്
ജൂലൈ 31- ബക്രീദ്
ഓഗസ്റ്റ് 15- സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം
ഓഗസ്റ്റ് 28- അയ്യങ്കാളി ജയന്തി
ഓഗസ്റ്റ് 29- മുഹറം
ഓഗസ്റ്റ് 31- തിരുവോണം
സെപ്റ്റംബര്‍ 1- മൂന്നാം ഓണം
സെപ്റ്റംബര്‍ 2- ശ്രീനാരായണഗുരു ജയന്തി
സെപ്റ്റംബര്‍ 10- ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തി
സെപ്റ്റംബര്‍ 21- ശ്രീനാരായണഗുരു സമാധി
ഒക്ടോബര്‍ 2- ഗാന്ധിജയന്തി
ഒക്ടോബര്‍ 24- മഹാനവമി
ഒക്ടോബര്‍ 26- വിജയദശമി
ഒക്ടോബര്‍ 29- നബിദിനം
ഡിസംബര്‍ 25- ക്രിസ്തുമസ്

ഞായറാഴ്ച പൊതുഅവധി വരുന്ന ദിവസങ്ങള്‍
ജനുവരി 26- റിപ്പബ്ലിക് ദിനം
ഏപ്രില്‍ 12- ഈസ്റ്റര്‍
മേയ് 24- ഈദുല്‍ ഫിത്ർ
ഓഗസ്റ്റ് 30- ഒന്നാം ഓണം

നിയന്ത്രിത അവധികള്‍
മാര്‍ച്ച് 12- അയ്യാ വൈകുണ്ഠസ്വാമി ജയന്തി
ഓഗസ്റ്റ് 3- ആവണി അവിട്ടം
സെപ്റ്റംബര്‍ 17- വിശ്വകര്‍മ്മദിനം