ഇന്ന് അർധ രാത്രി മുതൽ പണിമുടക്ക്

January 7, 2020

ഇന്ന് അർധരാത്രി മുതൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പണിമുടക്ക്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധനയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പണിമുടക്ക്. ഇന്ന് അര്ധരാത്രി മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന പണിമുടക്ക് നാളെ രാത്രി 12 മണിവരെ നീളും. അതേസമയം പണിമുടക്ക് ശബരിമല തീർത്ഥാടകരെ ബാധിക്കില്ല.

കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ജീവനക്കാർ, ദേശീയ ട്രേഡ് യൂണിയൻ, ബി എസ് എൻ എൽ, ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

പാൽ, പത്രം, ആശുപത്രി, ടൂറിസം എന്നിവയെ പണിമുടക്ക് ബാധിക്കില്ല. ശബരിമല തീർത്ഥാടകരെയും ഹർത്താൽ ബാധിക്കില്ല. കടകമ്പോളങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നതിനാൽ വാഹനങ്ങളും നിരത്തിലിറങ്ങില്ലെന്ന് ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംയുക്ത സമിതി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.