ഉറക്കം 7 മണിക്കൂറിൽ കുറവാണോ? അറിയാം മറഞ്ഞിരിക്കും അപകടങ്ങളെ!

January 13, 2024

നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും ഏറെ പ്രധാനമാണ്. ശരീരത്തിന് വിശ്രമിക്കാനും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും ഉറക്കം ആവശ്യമാണ്. മുതിർന്ന വ്യക്തികൾക്ക് രാത്രിയിൽ ശരാശരി 7-9 മണിക്കൂർ വരെ ഉറക്കം ആവശ്യമാണ്. സ്ഥിരമായി വേണ്ടത്ര ഉറക്കം ലഭിക്കാത്തത് നിരവധി പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. വിട്ടുമാറാത്ത ഉറക്കക്കുറവ് മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തിന് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. മോശം ഉറക്കം മൂലം ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ നോക്കാം. (What happens if you sleep less than 7 hours everyday)

പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയ്ക്കുന്നു:

ശ്രദ്ധ, ഓർമ്മ, തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയെ ഉറക്കക്കുറവ് ബാധിക്കുന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ഉൽപ്പാദനക്ഷമത കുറയൽ, പഠനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിൽ മോശം പ്രകടനം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും.

അപകടസാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു:
ഉറക്കക്കുറവ് ഏകാഗ്രതയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു, വാഹനമോടിക്കുമ്പോഴോ യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോഴോ മറ്റ് അപകടകരമായ ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോഴോ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

Read also: വിളർച്ചയുടെ വിവിധ കാരണങ്ങളും ശീലമാക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങളും

പ്രതിരോധശേഷി കുറയ്ക്കുന്നു:
പതിവായ ഉറക്കക്കുറവ് രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ പനി പോലുള്ള അണുബാധകൾക്ക് വ്യക്തികളെ കൂടുതൽ ഇരയാക്കുന്നു.

രോഗങ്ങളുടെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു:
അപര്യാപ്തമായ ഉറക്കം ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, പ്രമേഹം, ചിലതരം ക്യാൻസറുകൾ തുടങ്ങിയ വിട്ടുമാറാത്ത അവസ്ഥകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യം തകരാറിലാകുന്നു:
ഉറക്കക്കുറവ് ചർമ്മത്തെ നന്നാക്കാനും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുമുള്ള ശരീരത്തിന്റെ കഴിവിനെ ബാധിക്കുന്നു. ഇത് മന്ദത, വരൾച്ച, ചുളിവുകൾ, മുഖക്കുരു, എക്സിമ തുടങ്ങിയ ചർമ്മപ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

Story highlights: What happens if you sleep less than 7 hours everyday