സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 361 കൊവിഡ് കേസുകൾ, രോഗമുക്തി- 369

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 361 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 361 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കാസര്‍ഗോഡ് രോഗ ബാധിതരില്ല.....

സംസ്ഥാനത്ത് 354 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 354 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 94, തിരുവനന്തപുരം 79, കോട്ടയം 31, പത്തനംതിട്ട 30, കോഴിക്കോട്....

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 256 കൊവിഡ് കേസുകൾ, രോഗമുക്തി- 378

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 256 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 60, തിരുവനന്തപുരം 47, കോട്ടയം 35, കോഴിക്കോട് 29, പത്തനംതിട്ട....

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 310 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 310 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 83, തിരുവനന്തപുരം 66, തൃശൂര്‍ 30, കോട്ടയം 25, കോഴിക്കോട്....

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 331 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 331 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 69, തിരുവനന്തപുരം 48, കോട്ടയം 43, തൃശൂര്‍ 32, കൊല്ലം....

കേരളത്തിൽ പുതിയതായി സ്ഥിരീകരിച്ചത് 418 കൊവിഡ് കേസുകൾ, രോഗമുക്തി- 454 പേർക്ക്

കേരളത്തില്‍ 418 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 95, തിരുവനന്തപുരം 81, കോട്ടയം 44, തൃശൂര്‍ 34, കോഴിക്കോട് 32,....

സംസ്ഥാനത്ത് 429 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 429 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 89, തിരുവനന്തപുരം 66, കോട്ടയം 50, കൊല്ലം 40, കോഴിക്കോട്....

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 438 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; ടിപിആർ- 2.48

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 438 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 2.48 ആണ് ടിപിആർ. 562 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. കഴിഞ്ഞ 24....

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 424 കൊവിഡ് കേസുകൾ, 528 പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി

കേരളത്തില്‍ 424 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 104, കോട്ടയം 66, തിരുവനന്തപുരം 56, പത്തനംതിട്ട 29, തൃശൂര്‍ 28,....

ആശ്വാസദിനം; കൊവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു, ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 346 കേസുകൾ

കേരളത്തില്‍ 346 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 76, തിരുവനന്തപുരം 54, കോട്ടയം 40, തൃശൂര്‍ 34, കൊല്ലം 29,....

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 400 കേസുകൾ; 593 പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി

കേരളത്തില്‍ 400 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 88, തിരുവനന്തപുരം 56, കോട്ടയം 55, കോഴിക്കോട് 37, പത്തനംതിട്ട 30,....

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 496 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 496 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ന് 693 പേർ രോഗമുക്തി നേടി.കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 16,883 സാമ്പിളുകൾ....

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 543 കേസുകൾ, രോഗമുക്തി- 872

കേരളത്തില്‍ 543 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 109, കോട്ടയം 78, തിരുവനന്തപുരം 60, തൃശൂര്‍ 58, കോഴിക്കോട് 45,....

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 558 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 558 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ന് 773 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 21,229....

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 702 കൊവിഡ് കേസുകൾ

കേരളത്തില്‍ 702 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 155, തിരുവനന്തപുരം 81, കോട്ടയം 71, കോഴിക്കോട് 67, പത്തനംതിട്ട 61,....

സ്കൂളിന് മുന്നിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് പരിഹരിക്കണം- പരാതിയുമായി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയത് ആറു വയസുകാരൻ

ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഇന്ന് മിക്ക നഗരങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഇത് പലപ്പോഴും വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് പോലും കാരണമാകാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ചെറിയ....

മാസ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ കേസെടുക്കാൻ പാടില്ല; സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം

കൊവിഡ് വ്യാപകമായതോടെ രാജ്യത്ത് നിർബന്ധമായതാണ് മാസ്ക് ധരിക്കണം എന്നത്. മാസ്ക് ധരിക്കാത്തവർക്കെതിരെ നിലവിൽ കേസുകളും ഫയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കൊവിഡ്....

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 702 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 702 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 146, തിരുവനന്തപുരം 87, കോട്ടയം 76, ഇടുക്കി 64, കോഴിക്കോട്....

ആശ്വാസദിനം; ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചത് 495 കേസുകൾ

കേരളത്തില്‍ 495 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 117, തിരുവനന്തപുരം 79, കോട്ടയം 68, കോഴിക്കോട് 45, ഇടുക്കി 33,....

കൊവിഡിൽ ജോലിയും വീടും നഷ്ടമായി; കഠിനാധ്വാനംകൊണ്ട് ജീവിതം തിരിച്ചുപിടിക്കാനൊരുങ്ങി ദമ്പതികൾ, മാസം സമ്പാദിക്കുന്നത് 60,000 രൂപ വരെ

കൊവിഡ് മഹാമാരി പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത് ഒന്നും രണ്ടുമല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവിതമാണ്. കൊറോണക്കാലത്ത് ജോലി നഷ്ടമായി തെരുവിൽ ഇറങ്ങേണ്ടിവന്ന നിരവധിപ്പേരിൽ ഒരാളാണ്....

Page 2 of 57 1 2 3 4 5 57