കൊവിഡ് കുറയുന്നു: കേരളത്തിൽ ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 719 കൊവിഡ് കേസുകൾ

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 719 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 152, തിരുവനന്തപുരം 135, കോട്ടയം 76, കോഴിക്കോട് 62, കൊല്ലം....

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 922 കൊവിഡ് കേസുകൾ, 1329 പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി

കേരളത്തില്‍ 922 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 190, കോട്ടയം 141, തിരുവനന്തപുരം 112, കോഴിക്കോട് 73, തൃശൂര്‍ 66,....

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 966 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 966 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 200, തിരുവനന്തപുരം 130, കൊല്ലം 102, കോട്ടയം 102, തൃശൂര്‍....

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 1193 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

കേരളത്തിൽ കൊവിഡ് കേസുകളിൽ നേരിയ വർധന. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 1193 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്നലെ വരെ 800 ൽ....

കൊവിഡ് കുറയുന്നു; കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 809 കേസുകൾ

കേരളത്തില്‍ 809 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 141, തിരുവനന്തപുരം 111, കൊല്ലം 84, കോട്ടയം 83, ഇടുക്കി 69,....

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 885 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; ടിപിആർ 4.17

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 885 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 1554 പേർ ഇന്ന് രോഗമുക്തി നേടി. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 21,188....

ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചത് 1088 കൊവിഡ് കേസുകൾ

കേരളത്തില്‍ 1088 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 217, കോട്ടയം 145, കോഴിക്കോട് 107, തിരുവനന്തപുരം 104, തൃശൂർ 82,....

മാസ്ക്കൂരി കറക്കി എറിയാൻ വരട്ടെ, എങ്കിലും ചില നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ ആകാമോ..?; ശ്രദ്ധനേടി ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പ്

കൊവിഡ് കാലം മുതൽ ജീവിതത്തിനൊപ്പം കൂടെക്കൂടിയതാണ് മാസ്ക്. വൈറസ് വ്യാപനം കുറഞ്ഞതോടെ മാസ്ക് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയും, പൂർണമായും മാസ്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയുമൊക്കെ....

കൊവിഡ് കേസുകൾ കുറയുന്നു; ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചത് 1175 കേസുകൾ, രോഗമുക്തരായവർ- 1612

കേരളത്തില്‍ 1175 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 181, തിരുവനന്തപുരം 166, കോട്ടയം 128, തൃശൂര്‍ 117, കൊല്ലം 84,....

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 1426 കൊവിഡ് കേസുകൾ, രോഗമുക്തി-2055

കേരളത്തില്‍ 1426 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 260, കോട്ടയം 187, തിരുവനന്തപുരം 179, കൊല്ലം 128, പത്തനംതിട്ട 115,....

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 1,421 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു: 2130 പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 1421 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 304, കോട്ടയം 161, തിരുവനന്തപുരം 149, കൊല്ലം 128, തൃശൂര്‍....

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 1791 പേർക്ക്, രോഗമുക്തി- 1871

കേരളത്തില്‍ 1791 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 318, തിരുവനന്തപുരം 205, കോട്ടയം 190, തൃശൂര്‍ 150, ഇടുക്കി 145,....

കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 1223 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

കേരളത്തില്‍ 1223 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു എറണാകുളം 227, തിരുവനന്തപുരം 148, കോട്ടയം 128, തൃശൂര്‍ 114, കൊല്ലം 110,....

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 1836 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്; രോഗമുക്തി- 2988

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 1836 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 350, തിരുവനന്തപുരം 287, കൊല്ലം 163, കോട്ടയം 162, കോഴിക്കോട്....

ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചത് 2190 കൊവിഡ് കേസുകൾ, 3878 പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി

കേരളത്തില്‍ 2190 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 405, തിരുവനന്തപുരം 366, കോട്ടയം 209, കോഴിക്കോട് 166, തൃശൂര്‍ 166,....

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 2222 കൊവിഡ് കേസുകൾ, 4673 പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി

കേരളത്തില്‍ 2222 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം 432, എറണാകുളം 354, കോട്ടയം 213, കൊല്ലം 197, കോഴിക്കോട് 177,....

കേരളത്തിൽ കൊവിഡ് കേസുകൾ കുറയുന്നു, ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 2373 കേസുകൾ

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 2373 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം 407, എറണാകുളം 405, കോട്ടയം 248, കൊല്ലം 194, കോഴിക്കോട്....

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 2,846 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 2,846 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 7.02 ആണ് ടിപിആർ. തിരുവനന്തപുരം 486, എറണാകുളം 436, കോട്ടയം 314,....

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 2524 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

കേരളത്തില്‍ 2524 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 393, തിരുവനന്തപുരം 356, കോട്ടയം 241, കോഴിക്കോട് 220, കൊല്ലം 215,....

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 3581 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 3262 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു.ടി പി ആർ 7.81%.കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 41,753 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം....

Page 3 of 57 1 2 3 4 5 6 57