കാഴ്ചശക്തിയിലെ പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കാൻ മാർഗങ്ങൾ

കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അത് മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യനും ആവശ്യമുണ്ട്. വായിക്കുന്നതും ജോലികൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനും തുടങ്ങി മറ്റുള്ളവരുമായി ഫലപ്രദമായി....

ആദ്യമായി കാഴ്ച്ചക്കിട്ടിയ കുഞ്ഞുമോൾ; നിറകണ്ണുകളോടെയേ അവളുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്ക് ചേരാൻ കഴിയൂ

സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ പലപ്പോഴും വെറുപ്പിന്റെ സന്ദേശവാഹകരായി മാറാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ മനസ്സ് നിറയ്ക്കുന്ന സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും പടർത്തുന്ന ഒട്ടേറെ നല്ല....

ഒരിക്കലും മാറില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം വിധിയെഴുതിയ അപൂർവ്വ രോഗം അപ്രത്യക്ഷമായി; സ്വയം കാഴ്ചശക്തി വീണ്ടെടുത്ത് കൊച്ചുപെൺകുട്ടി!

‘മെഡിക്കൽ മിറക്കിൾ’ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ശാസ്ത്രലോകത്തിന് പോലും പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത അവസരത്തിൽ അത്ഭുതകരമായി ഒരു രോഗി ഗുരുതരമായ അവസ്ഥകളെ അതിജീവിക്കുന്നതിനാണ് ഇങ്ങനെ....