മിയക്കുട്ടി ‘അലോവേര’ തേച്ച് കാത്തുസൂക്ഷിച്ച മുടി എല്ലാരും കണ്ണുവെച്ച് നരച്ചുപോയെന്ന് ജഡ്‌ജസ്; ഒടുവിലൊരു ട്വിസ്റ്റും!

ഫ്‌ളവേഴ്ജ്‌സ് ടോപ് സിംഗറിലെ രണ്ടാം സീസണിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മത്സരാർത്ഥികളിൽ ഒരാളാണ് മിയ എസ്സ മെഹക്ക് അഥവാ മിയക്കുട്ടി. സ്റ്റേജിലെ....