പെയ്‌തൊഴിയാതെ മഴ: ഹെല്‍പ് ലൈന്‍ നമ്പറുകള്‍

August 9, 2019

സംസ്ഥാനത്ത് കാലവര്‍ഷം അതിശക്മാകുന്നു. പ്രളയ സാധ്യതയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. മഴ കനത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് എല്ലാ ജില്ലകളിലും കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകള്‍ തുറന്നിട്ടുണ്ട്.

വിവിധ ഹെല്‍പ് ലൈന്‍ നമ്പറുകള്‍

നേവിയുടെ സഹായത്തിനായി വിളിക്കേണ്ട നമ്പര്‍ 8281292702. 04714851335

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ എമര്‍ജന്‍സി നമ്പര്‍:1070
ജില്ലാ എമര്‍ജന്‍സി നമ്പരുകള്‍
ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പര്‍ : 1077 (STD കോഡുകള്‍ ചേര്‍ക്കണം).

തിരുവനന്തപുരം :04712731177

കൊല്ലം: 04742793473.

പത്തനംതിട്ട: 04682222505,04682322515

ആലപ്പുഴ : 04772251720

കോട്ടയം : 04812562001,9447029007

ഇടുക്കി : 0486 2233111, 0486 2233130

എറണാകുളം : 0484 2423001

തൃശ്ശൂര്‍ : 0487 2362424, 9447074424

പാലക്കാട് : 0491 2505309, 2505209, 2505566

മലപ്പുറം : 0483 2736320, 0483 2736326

കോഴിക്കോട് : 0495 2372966,04962620235,04952223088

വയനാട് : 8078409770,04936204151

കണ്ണൂര്‍ : 0497 2700645 0497 2713266 8547616034

കാസര്‍കോട് : 04994255010

Kerala State Emergency Operations Cetnre 04712364424, Fax: 04712364424
Kerala State Disaster Management Cotnrol Room 04712331639, Fax: 04712333198