രാത്രിയെ പകലാക്കി, ജീവൻ പണയംവച്ച് അധ്വാനിക്കുകയാണ്, ഫോൺ വിളിച്ച് തെറിപറയാതിരിക്കുക: കെ എസ് സി ബി

മഴ ശക്തമാകുമ്പോൾ വൈദ്യതി ഇല്ലാതാകുന്നത് കേരളത്തിൽ പതിവാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നും നോക്കാതെ കെ എസ് സി ബി ജീവനക്കാരെ വിളിച്ച്‌ തെറി പറയുന്നതും കേരളത്തിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാൽ കേരളം മുഴുവൻ ദുരന്തത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ നിക്കുമ്പോൾ ജീവൻ പണയം വച്ച് മഴയും കാറ്റും വകവയ്ക്കാതെ ഇവരും അധ്വാനിക്കുകയാണ്.

മരം വീണ് മിക്കയിടങ്ങളിലും വൈദ്യുതി തടസപ്പെടാറുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ വെളിച്ചമെത്തിക്കാൻ ജീവൻ മരണപോരാട്ടം നടത്തുന്ന തങ്ങളോട് ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് തെറി പറയരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് കെ എസ് സി ബി ജീവനക്കാർ.

ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വായിക്കാം 

രാത്രിയെ പകലാക്കി, പെരുമഴയത്തും കാറ്റിലും സ്വന്തം ജീവൻ പണയംവെച്ച് അത്യധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് വെളിച്ചമെത്തിക്കാൻ KSEB ജീവനക്കാർ …

ദയവായി KSEB ഓഫീസുകളിൽ തുടർച്ചയായി വിളിച്ച് തെറി പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കുക…..

വൈദ്യുതി ലൈൻ പൊട്ടി വീണു കിടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടനേ അറിയിച്ച് അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുക…
9496 010 101

വൈദ്യുതി തടസം help line

1912 / 0471-2555544