അക്ഷരലോകത്തേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കാൻ കുരുന്നുകൾ, നല്ല തുടക്കങ്ങളുടെയും ദിനം- ഇന്ന് വിദ്യാരംഭം

October 24, 2023

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷങ്ങളുടെ അവസാന നാളാണ് വിജയദശമി. ദസറ എന്ന് ഒരു ഭാഗത്തും ‘വിജയദശമി’ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആഘോഷമെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അസാധാരണമായ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ദിനമാണിത്. നവരാത്രിയുടെ ഒമ്പത് ദിവസത്തെ ചടങ്ങുകളും ദുർഗാ പൂജയുടെ അവസാന നാളിനെയും വിജയദശമി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

ഈ ദിവ്യദിനത്തിന് വളരെയധികം പുരാണ പ്രാധാന്യമുണ്ട്, കാരണം ശ്രീരാമൻ രാവണനെയും ദുഷ്ട സൈന്യത്തെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും തിന്മയുടെയും ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിന് ശേഷം നശിപ്പിച്ച വിജയ നിമിഷത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ദിനമാണിത്. ഈ മഹത്തായ വിജയം അന്നുമുതൽ വിജയദശമി എന്നപേരിൽ വിജയദിനമായി ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു.

മാത്രമല്ല, മഹിഷാസുരന്റെ ശക്തമായ സൈന്യത്തിനെതിരെ ദുർഗ്ഗാദേവിനേരിട്ടെത്തി തകർക്കുകയും ഒടുവിൽ മഹിഷാസുരനെ വധിക്കുകയും ചെയ്ത ദിവസത്തെയാണ് ദസറ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലുടനീളം അസാധാരണമായ ആവേശത്തോടെ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ആഘോഷം, തിന്മയുടെ മേൽ നന്മയുടെ വിജയത്തിന്റെ സുപ്രധാന സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

Read also: ഇന്ന് ലോക മുട്ട ദിനം; ആളത്ര നിസ്സാരനല്ല, ഒരു ദിവസം എത്ര മുട്ട കഴിക്കാം?

മാത്രമല്ല, അക്ഷരലോകത്തേക്ക് കുരുന്നുകൾ ചുവടുവയ്ക്കുന്ന ദിനവും ആണിത്. കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം, പനച്ചിക്കാട് ദേവീക്ഷേത്രം, പൂജപ്പുര സരസ്വതി മണ്ഡപം, തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആദ്യാക്ഷരമെഴുതാൻ കുരുന്നുകളുടെ വലിയ തിരക്കാണ്. സരസ്വതി പൂജയ്ക്കുശേഷം വിദ്യാരംഭം നടക്കും. ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വീടുകളിലുമെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കും. പല നല്ല കാര്യങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണിത്.

Story highlights- vijayadashami rituals